HỆ THỐNG SCADA-WEB

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sakura

ỨNG DỤNG SCADA TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

I. Tổng quát

- Ứng dụng dùng cho các chi nhánh và các tổ quản lý theo dõi tình trạng của các tủ scada trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android.

- Trạng thái của tủ được hiển thị là tức thời, về dữ liệu giá trị thông số chậm so với thực tế khoảng 5 phút (thời gian dữ liệu trả về server).

3 trạng thái thể hiện của tủ:

Màu xanh

Bình thường

Màu vàng

Mất kết nối

Màu đỏ

Mất điện

II. Hướng dẫn sử dụng

- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng

Người dùng đăng nhập account với quyền tương ứng được cấp.

- Bước 2: Chọn chi nhánh

<Người dùng có quyền cấp 1(lãnh đạo, quản lý). Đối với cấp chi nhánh, tổ quản lý không cần thực hiện bước 2.

Người dùng chọn chi nhánh thuộc quyền quản lý:

- Bước 3: Người dùng chọn biểu tượng trạm để xem chi tiết các thông số.

- Bước 4: Chương trình tự động refresh sau 30 giây để cập nhật thông số. Muốn refresh ngay lập tức người dùng chọn tab “Trạng thái tức thời”.

- Bước 5: Người dùng chọn nút 2 lần để ẩn chương trình.

Tải phần mềm tại đây